Ανάπτυξη υλικού E-Learning

Δημιουργία Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Η Ampersand Learning & Technology παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εκπαιδευτικού υλικού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του οργανισμού σας. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη δημιουργία διαδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση e-Learning, με την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού σχεδιασμού και οργάνωσης υλικού.

Παραδείγματα Υλικού

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού Ampersand

  • Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό διαθέτει μεγάλο βαθμό ευελιξίας και μπορεί να προσαρμοστεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια στις ανάγκες του κάθε οργανισμού (εκπαιδευτικοί στόχοι, ανάγκες και γνώσεις εκπαιδευόμενων, πλαίσιο εκπαίδευσης κ.α.).
  • Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται από ειδικούς με σπουδές στο eLearning, με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και είναι συμβατό με το πρότυπο SCORM.
  • Στο ψηφιακό υλικό ενσωματώνονται ιδιαίτερα διαδραστικά στοιχεία, όπως μη γραμμική πλοήγηση, ηχητική αφήγηση κειμένου, υποστήριξη με βίντεο κ.α.
  • Το υλικό υποστηρίζει άμεση και εύκολη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.
  • Προαιρετική δυνατότητα ενσωμάτωσης υλικού σε μία ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα υποστήριξης μάθησης.