Εξεταστικό Σύστημα

Η Ampersand Learning & Technology  υποστηρίζει την διαδικασία μάθησης των εκπαιδευόμενων,  δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία ανατροφοδότησης και αξιολόγησης μέσω της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών εξετάσεων. Με βασικό άξονα την αξιοπιστία και την συμβατότητα με διάφορα λειτουργικά συστήματα, το εξεταστικό σύστημα Ampersand Examinations, μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές μορφές αξιολόγησης. Το σύστημα υποστηρίζει αναλυτικά,  κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις, ακουστικές ασκήσεις καθώς και προφορικό κομμάτι με εγγραφή φωνής, ώστε να γίνεται η υποστήριξη όλων των μορφών αξιολόγησης που περιλαμβάνονται σε μία εξέταση, σε διαφορετικά ποσοστά και με αντίστοιχη έμφαση ανάλογα με το αντικείμενο το οποίο εξετάζεται. Το σύστημα επίσης, έχει τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων εξ αποστάσεως μέσω συστήματος Live Proctoring.

Το ολοκληρωμένο σύστημα Ampersand Examinations ενδείκνυται για φορείς πιστοποίησης που επιθυμούν να πραγματοποιούν εξετάσεις σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Το σύστημα μπορεί επίσης να υποστηρίξει εξετάσεις πληροφορικής με τα λειτουργικά Windows 7, Windows 8.1 και Windows 10 καθώς και τις εκδόσεις του Microsoft Office 2007 – 2019.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Κλείδωμα υπολογιστή εξεταζόμενου

Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να κλειδώσει τον υπολογιστή του υποψηφίου ώστε να μην μπορεί να μεταβεί σε άλλες εφαρμογές κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ανάκτηση προόδου εξεταζόμενου

Διατήρηση απαντήσεων και της προόδου των υποψηφίων για συνέχιση σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του υπολογιστή.

Διατήρηση αποτελέσματος εξέτασης

Διατήρηση αποτελέσματος σε κρυπτογραφημένο αρχείο σε περίπτωση διακοπής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Παραμετροποιήσιμο design

Παραμετροποιούμε την εμφάνιση του εξεταστικού συστήματος με βάση τις προτιμήσεις σας.

Εύχρηστο User Interface

Το εξεταστικό σύστημα έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την απλότητα και δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά.

Σύνδεση με API

Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της δικής σας εφαρμογής ή Website με το διαχειριστικό μέσω διεπαφής API όπως επίσης και διασύνδεση του διαχειριστικού με δικές σας εφαρμογές.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 300 6088 για να κλείσουμε ένα ραντεβού, για να σας παρουσιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας του εξεταστικού συστήματος στην πράξη και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας.