Πλατφόρμα elearning Studyroom

Η πλατφόρμα Studyroom αποτελεί μία πρωτοποριακή λύση στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. Μέσω αυτής, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται τόσο απλή και άμεση όσο και η καθημερινή διδασκαλία στην τάξη. Η πλατφόρμα συνδέει αποτελεσματικά τον εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους, μέσω μίας πληθώρας εργαλείων και δυνατοτήτων. Παρέχει, επίσης, μία μεγάλη ποικιλία βοηθημάτων, αποκλειστικά για τον εκπαιδευτικό, από εργαλεία ανάλυσης και μέτρησης της συμπεριφοράς του μαθητή μέχρι και εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης της εικονικής τάξης.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το Big Blue Button, μία εκπαιδευτική πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων, που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση με μετάδοση ήχου, βίντεο και παρουσιάσεων. Πρόκειται δηλαδή για μία ψηφιακή τάξη όπου συνδέονται ταυτόχρονα ο εκπαιδευτής με τους εκπαιδευόμενους για την διεξαγωγή του μαθήματος και την επίλυση αποριών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ασφάλεια Δεδομένων

Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την προστασία των δεδομένων της εφαρμογής και την αποτροπή διαρροής δεδομένων. Υποστηρίζεται Two Step Authentication για τους διαχειριστές του συστήματος.

Μάθηση χωρίς χρονικούς περιορισμούς

Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στο υλικό μελέτης της πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή.

Μάθηση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Η σύνδεση στην πλατφόρμα υποστηρίζεται από οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων κινητών συσκευών.

Παραμετροποιήσιμο design

Παραμετροποιούμε την εμφάνιση της πλατφόρμας με βάση τις προτιμήσεις σας και την προσαρμόζουμε σε δικό σας domain.

Εύχρηστο User Interface

Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την απλότητα και δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν την έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά.

Σύνδεση με API

Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της δικής σας εφαρμογής ή Website με την πλατφόρμα μέσω διεπαφής API όπως επίσης και διασύνδεση του διαχειριστικού με δικές σας εφαρμογές.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

 • Διαμοιρασμός πολλών ειδών υλικού όπως βίντεο, έγγραφα pdf, εικόνες, έγγραφα Word, παρουσιάσεις Powerpoint, δυνατότητα εισαγωγής html tags.
 • Ενσωμάτωση εικόνας, βίντεο και pdf αρχείων από διάφορες πηγές του web όπως πχ. Youtube, Flickr, Vimeo αλλά και το Google.
 • Ενσωμάτωση συνδέσμων προς οποιοδήποτε website.
 • Εύκολη μορφοποίηση κειμένου μετά την αρχική εισαγωγή του.
 • Άμεση επεξεργασία του source code του εισαγόμενου με ένα μόνο κουμπί.
 • Μαζική εισαγωγή εκπαιδευόμενων και μαζική εγγραφή τους σε ένα μάθημα.
 • Ανέβασμα εργασίας από εκπαιδευόμενο σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και αξιολόγηση από εκπαιδευτή.
 • Υποστήριξη επικοινωνίας του εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο και αντίστροφά.

Σύγχρονη Εκπαίδευση

 • Συνομιλία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων σε πραγματικό χρόνο.
 • Χρήση κάμερας από τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους.
 • Γραπτή συνομιλία (chat) κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Διαμοιρασμός αρχείων από τον εκπαιδευτή στους εκπαιδευόμενους.
 • Διαμοιρασμός αρχείων από τον εκπαιδευόμενο στους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους και στον εκπαιδευτή.
 • Καταγραφή μαθήματος για παρακολούθηση αργότερα.
 • Διαμοιρασμένη επιφάνεια ελεύθερης γραφής σε πραγματικό χρόνο.

Διαμορφωτική και Τελική Αξιολόγηση

Η πλατφόρμα Studyroom υποστηρίζει την εφαρμογή διαφόρων τεστ αξιολόγησης ως εργαλείο ανάδειξης των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι. Όλη η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται online και δεν απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Τα τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο διαμορφωτικής ή τελικής αξιολόγησης.

Τα είδη ερωτήσεων κλειστού τύπου που υποστηρίζονται είναι:

 • αντιστοίχιση
 • συμπλήρωση κενών
 • πολλαπλών επιλογών

Υποστηρίζονται επίσης ερωτήσεις ανάπτυξης με ελεύθερο κείμενο, καθώς και κομμάτια με ηχητικά.

Η οργάνωση των ερωτήσεων είναι δυνατόν να γίνεται σε πολλαπλά τμήματα και η βαθμολόγηση τους σε διάφορες κλίμακες. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν, αφού υποβάλουν τις απαντήσεις τους, ανατροφοδότηση με υπόδειξη της σωστής απάντησης για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή που έχει επιλεγεί ο οποίος μπορείς να δώσει και ανατροφοδότηση με τη μορφή σχολίου. Τέλος, υποστηρίζεται λειτουργία Live Proctoring για να παρακολουθείτε τους εκπαιδευόμενους και την οθόνη τους καθώς συμπληρώνουν το test.

ΚόστοςYour Text

Ασύγχρονη Πλατφόρμα

20€

ανα μήνα

Σύγχρονη πλατφόρμα

10€

ανά μήνα / παράλληλη αίθουσα

Δεν υπάρχει όριο στις αίθουσες που μπορείτε να δημιουργήσετε.

Οι παράλληλες αίθουσες είναι οι αίθουσες που τρέχουν ταυτόχρονα μία δεδομένη χρονική στιγμή.


Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης πλατφόρμας

20€

ανά μήνα

Πλήρης σύνδεση ασύχρονης και σύγχρονης πλατφόρμας.

Στο κόστος προστίθεται το αντίτιμο των 10€ / μήνα για κάθε παράλληλη αίθουσα που χρειάζεστε.

Δεν υπάρχει όριο στις αίθουσες που μπορείτε να δημιουργήσετε.

Οι παράλληλες αίθουσες είναι οι αίθουσες που τρέχουν ταυτόχρονα μία δεδομένη χρονική στιγμή.


Στιγμιότυπα από την Εφαρμογή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 300 6088 είτε μέσω της παρακάτω φόρμας, για να κλείσουμε ένα ραντεβού, για να σας παρουσιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας στην πράξη και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας.